Promoteri ljudskih prava – poruka jednakosti

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , , ,

Opšti cilj projekta je unapređenje  položaja mladih sa hendikepom u društvu kroz mehanizme osnaživanja mladih zaposlenih u Kancelarijama za mlade  za promociju ljudskih prava, anti-diskriminacije i socijalne uključenosti. Projektom teže da se ojačaju kapaciteti vršnjačkih grupa u lokalnim zajednicama za …