Održan prvi regionalni sastanak sa Kancelarijama za mlade iz Beograda