Učešće Nacionalne asocijacije KZM na međunarodnoj LADDER konferenciji