IZRADA LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA U 15 JLS–PRVA RADIONICA ZA IZRADU LAP-A