КОНКУРС ЗА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДСТАВНИКА/ЦУ У УО РКСМ (RYCO)