Otvoren konkurs Regionalne kancelarije za saradnju mladih za finansiranje projekata

Kategorija: KonkursiTagovi: , , , , , ,

„Od temelja do krova omladinske politike u Srbiji: NAPOR, KOMS i Nacionalna asocijacija KZM, zajedno za mlade“

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , ,

Kao rezultat projekta kreiran je dokument Rečnik omladinske politike u širokom konsultativnom procesu, izrađene preporuke za saradnju na nacionalnom i lokalnom nivou, započeta saradnja mreža – KOMS, NAPOR i Asocijacija KZM. Kroz projekat su započeti procesi upoznavanja i saradnje među …

Studijska poseta – „Strukturiranje i standardizacija omladinske politike na nivou donošenja odluka“

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: ,

Tokom dvomesečnog projekta realizovanog 2015. Godine uspostavljena je  formalna saradnja sa predstavnicima „Instituta za razvoj mladih“ iz Republike Kirgistan Projekat je bio početna osnova za saradnju aktera omladinske politike u Srbiji i Kirgistanu. U procesu je zajedničko apliciranje na konkurse …