Promoteri ljudskih prava – poruka jednakosti

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , , ,

Opšti cilj projekta je unapređenje  položaja mladih sa hendikepom u društvu kroz mehanizme osnaživanja mladih zaposlenih u Kancelarijama za mlade  za promociju ljudskih prava, anti-diskriminacije i socijalne uključenosti. Projektom teže da se ojačaju kapaciteti vršnjačkih grupa u lokalnim zajednicama za …

Objavljen javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Kategorija: Konkursi, VestiTagovi: , , ,

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom …