Sa mladima za mlade

Kategorija: Aktuelni projekti Projekat:  „Sa mladima za mlade” Donator: Ministarstvo omladine i sporta Trajanje: 10.06.2021. godine do 10.12.2021. godine.   Cilj projekta je izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i revidiranje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. …

Potpisan memorandum o saradnji između Asocijacije omaldinskih vlada Ruske federacije i Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade

Kategorija: Vesti

Asocijacija omaldinskih vlada Ruske federacije i Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade su potpisale Memorandum o saradnji. Zajedno  ćemo raditi na unapređenju saradnje u oblasti omladinske politike. Memorandum su potpisale predsednica Asocijacije omaldinskih vlada Ruske federacije Dina Gaizatulina i zamenica predsednika …