Zajedno do jače omladinske politike

Kategorija: Aktuelni projekti Projekat:  „Zajedno do jače omladinske politike” Donator: Ministarstvo omladine i sporta Trajanje: 10.07.2020. godine do 10.12.2020. godine Cilj projekta je osnaživanje KZM i koordinatora i unapređenje elemenata lokalne omladinske politike značajnih za održivu institucionalnu omladinsku politiku na lokalnom nivou kao …

SAOPŠTENJE: OMLADINSKI SEKTOR / COVID-19

Kategorija: Vesti

Na današnjem sastanku u Ministarstvu omladine i sporta, na kom su učestvovali ministar Vanja Udovičić sa saradnicima i predstavnici/e Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade,  OPENS – a, Mladih istraživača Srbije, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Saveza izviđača Srbije, razmatrani su kapaciteti …

Održana obuka “Javni nastup”

Kategorija: Seminari

U periodu od 22.01.2020 do 24.01.2020. u Vrnjačkoj Banji održana je obuka „Javni nastup“ koja je realizovana u okviru projekta „Razvoj omladinske politike kroz Kancelarije za mlade“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta. Cilj radionice je bio da pomogne polaznicima …