Održan trening “Promoteri socijalne inkluzije”

Kategorija: Vesti

Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, realizovali su trening “Promoteri socijalne inkluzije” na Zlatiboru, u periodu od 30.09.2022. do 02.10.2022. godine. Trening je realizovan okviru projekta „Mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u lokalnim zajednicama“ …

Konkurs za omladinskog predstavnika ili predstavnicu Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Kategorija: Konkursi, Vesti

Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade (Nacionalna KZM), Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR)  sprovode postupak predlaganja omladinskog predstavnika ili predstavnice u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih (Regional Youth Cooperation Office – …