Volonterski Servis

Kategorija: Online obuka

Волонтеризам је мобилизација и ангажовање појединаца и група који добровољно пристају да пружају услуге одређеној популацији, уз адекватну селекцију и припрему. Волонтеризам је заснован на идејама самопомоћи, узајамне помоћи и филантропије. Најчешће се спроводи у верским, хуманитарним, социјалним као и …

Osnove omladinske politike u Republici Srbiji

Kategorija: Online obuka

Елементи/документи омладинске политике у РС   ЗАКОН О МЛАДИМА Посебно место у области омладинске политике у Републици Србији свакако заузима Закон о младима који је Народна скупштина донела 5. јула 2011. године.  Овим законом уређују се мере и активности које …

Karijerni centar

Kategorija: Online obuka

Каријерни центар, као одрживи сервис за каријерно вођење и саветовање младих, има за циљ да поспешује запошљивост и запосленост младих кроз свој план и програм рада, а све у циљу запошљавања и самозапошљавања младих незапослених лица. Функционисање Каријерног центра осмишљено …