Sa mladima za mlade

Kategorija: Realizovani projekti Projekat:  „Sa mladima za mlade” Donator: Ministarstvo omladine i sporta Trajanje: 10.06.2021. godine do 10.12.2021. godine.   Cilj projekta je izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i revidiranje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. …

Unapređenje rada KZM

Kategorija: Akcije, Realizovani projekti

Projekat „Unapređenje rada KZM“  finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta i  realizovan od avgusta 2018. do marta 2019. godine,  sa ciljem da unapredi rad Kancelarija za mlade kroz sistemsku podršku u vidu održivosti, razvojnom kvalitetu rada kancelarija i samih …

„Od temelja do krova omladinske politike u Srbiji: NAPOR, KOMS i Nacionalna asocijacija KZM, zajedno za mlade“

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , ,

Kao rezultat projekta kreiran je dokument Rečnik omladinske politike u širokom konsultativnom procesu, izrađene preporuke za saradnju na nacionalnom i lokalnom nivou, započeta saradnja mreža – KOMS, NAPOR i Asocijacija KZM. Kroz projekat su započeti procesi upoznavanja i saradnje među …