SEMINAR „PODSTICAJNO OKRUŽENJE ZA MLADE“

Kategorija: Seminari, Vesti

Kao rezultat dugogodišnjeg strateškog partnerstva sa Ministarstvom omladine i sporta, nacionalni akteri: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Mladi istraživači Srbije organizovali su nacionalnu omladinsku konferenciju „Podsticajno okruženje za mlade“. Konferencija …