„Od temelja do krova omladinske politike u Srbiji: NAPOR, KOMS i Nacionalna asocijacija KZM, zajedno za mlade“

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , ,

Kao rezultat projekta kreiran je dokument Rečnik omladinske politike u širokom konsultativnom procesu, izrađene preporuke za saradnju na nacionalnom i lokalnom nivou, započeta saradnja mreža – KOMS, NAPOR i Asocijacija KZM. Kroz projekat su započeti procesi upoznavanja i saradnje među …