Sa mladima za mlade

Kategorija: Aktuelni projekti Projekat:  „Sa mladima za mlade” Donator: Ministarstvo omladine i sporta Trajanje: 10.06.2021. godine do 10.12.2021. godine.   Cilj projekta je izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i revidiranje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. …