Studijska poseta – „Strukturiranje i standardizacija omladinske politike na nivou donošenja odluka“

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: ,

Tokom dvomesečnog projekta realizovanog 2015. Godine uspostavljena je  formalna saradnja sa predstavnicima „Instituta za razvoj mladih“ iz Republike Kirgistan Projekat je bio početna osnova za saradnju aktera omladinske politike u Srbiji i Kirgistanu. U procesu je zajedničko apliciranje na konkurse …

Promoteri ljudskih prava – poruka jednakosti

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , , ,

Opšti cilj projekta je unapređenje  položaja mladih sa hendikepom u društvu kroz mehanizme osnaživanja mladih zaposlenih u Kancelarijama za mlade  za promociju ljudskih prava, anti-diskriminacije i socijalne uključenosti. Projektom teže da se ojačaju kapaciteti vršnjačkih grupa u lokalnim zajednicama za …