„Od temelja do krova omladinske politike u Srbiji: NAPOR, KOMS i Nacionalna asocijacija KZM, zajedno za mlade“

Kategorija: Realizovani projektiTagovi: , ,

Kao rezultat projekta kreiran je dokument Rečnik omladinske politike u širokom konsultativnom procesu, izrađene preporuke za saradnju na nacionalnom i lokalnom nivou, započeta saradnja mreža – KOMS, NAPOR i Asocijacija KZM. Kroz projekat su započeti procesi upoznavanja i saradnje među …

Objavljen javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Kategorija: Konkursi, VestiTagovi: , , ,

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 11/13 i 15/16) i Planom …